3 generáció evezőstúra ifi ennivaló templom gyerekek kezek
  • Gyermekbarát környezet
  • Fiatalok világa
  • A közösség formái
  • Nyitottan a világra
  • Alkalmaink, rendezvényeink
  • Életképek

"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." Jak 1,12

Presbitériumi beszámoló

Nyomtatás E-mail
Írta: Madácsi Imre    2015. december 22. kedd, 14:36

A Gyülekezet presbitériuma az elmúlt negyedéves időszakban az alábbi kérdéskörökkel és feladatokkal foglalkozott: Közösségépítés, Bástya együttműködés, Élő Betlehem, karácsonyi vacsora, nyári tábor, lelkészválasztás.

* A Bástya Alapítvány Itt-lakom közösségépítő projektje 2015. szeptemberében sikeresen lezárult. A templomunk mellett lévő „Kisház” épületben számos közösségépítő program jött létre a projekten belül, melynek a megszervezésében és vezetésében gyülekeztünk jó néhány tagja komoly elszántsággal vett részt.

A lezárást követően a Presbitérium a projektben megkezdett közösségépítés folytatása mellett döntött, ezért az alábbi határozatokat hozta:

  • Szeretné fenntartani a lehetőséget, hogy a már eddig is erre a célra használt „Kisház” továbbra is helyet adjon a lezárult projekt fennmaradó közösségi alkalmainak. A Bástya Alapítvány fenntartásában lévő épület kiválóan alkalmas keresztyén közösségi alkalmak, rendezvények megtartására, ezért a presbitérium határozatba foglalta, hogy kezdeményezi az épület állami támogatással történő megvásárlását, hogy tulajdonviszonyát hosszútávra rendezze.
  • A Gyülekezet alkalmazotti státuszába felvette Tóth Zoltánt, „közösségépítő-misszionárius” munkakörbe, és megbízta a közösségépítés folytatására vonatkozó koncepció kidolgozásával. A koncepció célkitűzése a templom kapuinak kitárása a helyben élő lakótelepi közösség felé.

Megbízta továbbá azzal, hogy a lakótelepet megszólító programokra szolgáló keresztény missziós alkalmakra, szolgálatokra javaslatokat tegyen, azokat megszervezze és megvalósítsa. A programoknak eseti rendezvényeket, klubfoglalkozásokat, oktatásokat, tanácsadásokat egyaránt tartalmaznia kell. A misszionárius feladatkörét képezi a fent említett célok megvalósításához szükséges önkéntesek szervezésére, megtalálására vonatkozó elképzelés is, majd annak a véghezvitele is. Munkájáról a presbitérium számára havonta beszámolót készít, melyet előzetesen a Gyülekezet lelkipásztorával egyeztet.

  • Döntés született arról is, hogy szükség van a „Kisháznak” egy „háznagyra” aki biztosítja a ház rendjét, ügyel a nyitva és zárva tartásra, figyeli az épület karbantartási szükségleteit. A háznagyi feladatok ellátást Asbóth György gyülekezeti tagunk az Alapítvány önkénteseként vállalta.

*  A Bástya Alapítvány célkitűzéseinek és gyülekeztünk missziós tevékenységének számos átfedése van, emiatt rendezni kell a két szervezet együttműködését és egymáshoz való viszonyát. Ez egy hosszabb folyamat, melynek érdekében a Presbitérium és az Alapítvány  kuratóriuma közösen tartott hivatalos ülést, melyen megállapodás született a további együttműködés alap normáiról. A Presbitérium  ezt határozatban elfogadta, majd az Alapítvány kuratóriumának elfogadása után a felek  közösen aláírták.

A további együttműködés kidolgozását elősegítve döntött a Gyülekezet vezetése arról is, hogy az Alapítvány és a Presbitérium közötti kommunikációs feladatra minden időben kijelöl egy presbitert. Jelenleg Madácsi Imre presbitert jelölte ki, aki a megbízást elfogadta.

* Döntés született az adventi készülődésről. A tavalyi Élő Betlehemes folytatásaként, szabadtéri rendezvényt szerveztünk. Élő állatok, jászol szamárral, kisvasúttal, illetve sütemény és "kékkeresztes forralt bor" azaz forró almalé. Elhangzott a gyülekezet ifjúságának előadásában egy rövid betlehemes színdarab is. Helyszíne az Égre nyíló kert nevű park, mely a templom és a „Kisház” között helyezkedik el.

* Határozat született a karácsonyi vacsora megrendezéséről és a meghívás rendjéről. A Gyülekezet feladata volt, hogy meghívja azokat az embereket (kb. 50 család, 120 fő) akikről úgy érzi, hogy anyagi vagy lelki szempontból rászorulók és örülnek is a meghívásnak. Az asztalközösség, a gyülekezet tagjaival való közös vacsora, az ünnepelés, az evangélium hirdetése és egy karácsonyi csomaggal történő megajándékozás a célja ennek az estének. A csomagokat, a Bástya Alapítvány ajánlotta fel. A vacsorát a Gyülekezet tagjai készítették el. A meghívó gyülekezeti tagnak a meghívást regisztráltatnia kellett, ami alapján a Gyülekezet adta ki a meghívót.

* A Presbitérium megváltoztatta a nyári családi tábor helyszínét és időpontját is, Nova helyett Mátraházára került a helyszín, időpontjának kezdete július 10. További információkat Földesi Esztertől kaphatunk.

* Ebben a negyedévben kiemelt és embert próbáló feladatot is kapott a Gyülekeztünk vezetése, mivel 15 éves szolgálat elteltével, Isten dicsőségére végzett, kiváló szolgálat után, Gyülekeztünk alapító és vezető lelkipásztora Dr. Harmathy András családjával együtt a szolgálatát, 2016 januárjától, másik gyülekezetben folytatja.

A Presbitérium a lelkészválasztással kapcsolatos egyházi törvényeket áttanulmányozta. Reménykedve Isten megtartó és építő áldásban az ide vonatkozó eljárásrendet és törvényeket megtartva belefogott a feladatba, hogy hitben érett, vezetésben gyakorlott, új vezető lelkipásztort keressen a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközség élére.

A Presbitérium ezúton is kéri a gyülekezet tagjainak szeretetben való hosszútűrését, imádságát és megfontolt hozzáállását ebben a helyzetben és ehhez a feladathoz is.

 
www.refujvaros.hu PageRank
Display Pagerank