Keresztelés

A keresztség Isten irántunk való szeretetének és szövetségének a pecsétje.

Amennyiben szeretne csatlakozni a református keresztyénséghez, vagy a gyermekét szeretné gyülekezetünkben megkereszteltetni, az alábbi feltételek mellett örömmel kiszolgáltatjuk a sákramentumot:

  1. a) Gyermekek keresztelése

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők – Isten törvénye szerint – házastársi kapcsolatban éljenek.

A keresztelő előtt felkészítő beszélgetés tartunk, amiben a lelkipásztorunk vezetése mellett végiggondolhatják azt az fogadalmat, amit a keresztelőkor tenni fognak.

Amennyiben városunkban élnek, kérjük, hogy a református vallású szülők is vállalják fel a gyülekezetünkhöz való tartozást.

Amennyiben a szándék komoly, lehetőség van a keresztelésre. Kérjük a szülőket, ez esetben gyermeküket hozzák el közénk az istentiszteletre, vagy írassák be az óvodai illetve iskolai hittanra. Iskolás korban, általában közvetlenül a konfirmáció előtt pótoljuk azt, ami gyerekkorban elmaradt.

Közösségünkben nem teszünk különbséget a megkeresztelt és a még meg nem keresztelt gyermekek között!

  1. b) Felnőttek keresztelkedése

A keresztséget felnőtt korban is fel lehet venni, erre egyre több példa is van. Ha felnőttként szeretne megkeresztelkedni, jelezze az elhatározását gyülekezetünk lelkipásztoránál és csatlakozzon egy felnőtt konfirmandus csoporthoz.

A keresztelő Isten szövetségének felénk megnyilvánuló pecsétje és a keresztény közösségbe való befogadás látható jele.

A keresztelés gyakorlatát maga Jézus hagyta a tanítványokra, mikor mennybe menetele előtt ezt mondta nekik: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma, 28, 18-20.)

A keresztelőnek feltétele, hogy a szülők közül legalább az egyik fél, illetve maguk a keresztszülők meg legyenek keresztelve. Feltétel továbbá a keresztelői beszélgetésen való részvétel, ahol megbeszéljük, hogy mit jelent és mit nem jelent a keresztség. Mivel a szülők és keresztszülők komoly fogadalmat tesznek, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermeküket hitben neveljék, ezért egy ilyen felelősségteljes elhatározásra nem árt lelkileg is felkészülni.

Az istentiszteleten a következő két kérdés hangzik el a szülők és keresztszülők felé:
Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek szövetségébe, a keresztyén egyházba befogadtasson? (Felelet: Akarjuk.)
Ígéritek és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? (Felelet: Ígérjük és fogadjuk.)

De nemcsak a család határozza el, hogy a megkeresztelt kisgyermeket hitben igyekszik nevelni, hanem a gyülekezet is:
Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? (Felelet: Ígérjük.)

Mivel a gyülekezet közösségébe kereszteltetik az új gyermek (és mivel az egész keresztény közösség fogadalmat tesz), örülünk, ha a szülők és keresztszülők elhatározása abban is meglátszik, hogy gyermekükkel rendszeresen látogatják gyülekezeti alkalmainkat.

A más felekezetben megkereszteltek keresztségét gyülekezetünk és a Református Egyház elfogadja.