"...Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." Jel 2,10b

Az imádságról személyesen

Nyomtatás E-mail
   2009. október 07. szerda, 14:24

Napjaink mindennapi drága lehetősége ISTEN imádata.

Közeledhetünk Istenhez, Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, mert ígérete az Ő közelsége. Hívő életem társával együtt naponként örvendezünk, hogy imáink meghallgattatnak. Sok-sok ígéret van a Bibliában, ha ketten az Ő nevében imádkozunk, Ő ott van köztünk. Ez a drága reggeli alkalom ad erőt egész napunkra, örömben és bánatban egyaránt. Isten közelsége olyan jó nekünk!
Könyörgünk Előtte való megállásunkkor vétkeink bocsánatáért, hisz Ő ígérte, ha megbánjuk vétkeinket, hű és igaz, megbocsátja, mert Fiára tekint, aki bűneinket maga vitte fel a keresztfára. Feltámadása után az Atya jobbján ülve kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög érettünk.
Bűnbánatunk után hálás szívvel köszönjük meg, hogy gyermekei lehetünk kora ifjúságunk óta. Őriző szeme rajtunk van mindenkor, áldó keze támogat. Hálát adunk megtartatásunkért, egészségünkért, otthonunkért, családtagjainkért, rokonainkért, és nem utolsósorban gyülekezetünkért, annak vezetőiért, és minden szolgáló testvérünkért. Kérünk gyógyító erőt betegeinkért, a depressziósokért. Közben hálát adva magasztaljuk Őt, Aki mindent megtehet! Egyedül élő testvéreinket, a gyógyító orvosokat, ápolókat ajánljuk őriző kezébe urunknak, és kérjük, adjon bölcsességet, erőt részükre munkájukhoz.
Az imádkozás a Lélek lélegzetvétele. A legbensőbb imádkozás magunkat megalázva történik, áldva Őt, aki egyedül méltó az imádatra. Imádkozhatunk Isten hajlékában, a templomban, otthonunkban csendességben, és bárhol, bármikor lehetőségünk van rá. Az I.Thessz.5,17-ben mondja: "Szüntelen imádkozzatok!" Isten hív az imádságra, ha indít lélekben, ne álljunk ellen! Ha szól, ne halogassuk! Ő meg akar ajándékozni önmagával. Közel van az Úr minden Őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt.

Gyülekezeti közösségben is van lehetőségünk közösen imádkozni testvéreinkkel együtt, szerdánként 17 órától, a Bibliaóra előtt. Éljünk a lehetőséggel!

Kiss Lászlóné (Jutka néni)

Szigetszentmiklós, 2006. február 26.

Módosítás dátuma: 2009. november 06. péntek, 08:50
 

Kérjük jelentkezzen be a hozzászóláshoz.

www.refujvaros.hu PageRank
Display Pagerank