ISTENTISZTELET-IGEHIRDETÉSEK

Vasárnap, délelőtt 9 órakor. Minden istentiszteletünk középpontjában a Biblia mai korra és élethelyzetre vonatkoztatott magyarázata áll, amely által hitünk szerint maga Isten szólít meg bennünket.
Délelőtti istentiszteletünkön otthon érzik magukat a református gyökerekkel rendelkezők, de törekszünk arra, hogy mindenki számára érthető legyen, ami elhangzik. Értéknek tartjuk református örökségünket, ugyanakkor figyelembe vesszük a kort, amelyben élünk. Fontos számunkra, hogy befogadó, támogató és nyitott közösségre találjon, aki hozzánk érkezik, mert meggyőződésünk szerint a gyülekezet egy nagy család.
Az úrvacsorai közösségbe azokat várjuk, akik a Magyar Református Egyház konfirmált tagjai, vagy akik a maguk protestáns felekezetében rendszeresen élnek az úrvacsorával.

Igehirdetés letöltése