Portfolio Category: Misszió

evangélizáció

Évente két alkalommal tavasszal és ősszel vendéglelkészeket hívunk, aki 2-3 este tartják Igei szolgálatukat, egyrészt hogy akik még nem tették, befogadják az örömhírt, másrészt, hogy megerősödjünk hitünkben, elhívásunkban.
Read more

diakónia

A diakóniai szolgálat alapja az igei elhívás: „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám... Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,35–36; 40) Ma a Magyarországi…
Read more

kisház

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat…
Read more

lepramisszió

Gyülekezetünk kapcsolatban áll a magyarországi református egyház lepramissziójával. Évente támogatjuk és részt veszünk alkalmaikon. www.lepramisszio.hu Lepramisszió | Facebook
Read more