Az apostolok két óriási ajándékot kaptak. Először, hogy találkozhattak
Jézussal, követhették őt, tanítványai lehettek.
Másodszor, hogy Pünkösdkor kiáradt Szentlélek, aki (igen, aki) által
olyan lelkületet, indíttatást kaptak, hogy a hitük és a Megváltójuk,
mindenkor jelen lehetett az életükben. Ebben a csodálatos
kapcsolatban van a titok.
Ezt kaptuk mi is.
Ezért valljuk, mint életprogramot: Veled élek Lélek.