Egyháztagság feltételei, támogatás

Szeretettel várunk mindenkit közösségünkbe! A nyitottság és elfogadás mellett, egyházunk rendje szerint az lehet gyülekezetünk teljes jogú (úrvacsorázó és választójogú) tagja, aki meg van keresztelve, konfirmált, az úrvacsorai közösségben rendszeresen részt vesz és a gyülekezet működéséhez az egyházfenntartói járulék befizetésével hozzájárul.

Az egyháztagság nem működik automatikusan. Kérjük keressék fel a lelkipásztorunkat és jelentkezzenek be gyülekezetünkbe.

Gyülekezetünk teljesen önfenntartó. Ez azt jelenti, hogy minden, ami a templom körül történik, a gyülekezeti tagok adományaiból- a perselyadományokból, egyházfenntartói járulékokból és egyéb adományokból - jön létre.

Az egyházfenntartói járulék minimumának mértékét évről évre gyülekezetünk presbitériuma határozza meg. 2018-ban a nyugdíjasok számára ez az összeg évente 7000 Ft/fő, az aktív dolgozók esetében pedig 9000 Ft/fő.

Az egyházfenntartói járulékot a hivatali időben vagy az Istentiszteleteink előtt és után is be lehet fizetni, illetve átutalással is el lehet juttatni a gyülekezetünkhöz.

Bankszámlaszámunk: 11742252-20067649

Köszönjük a támogatást!