diakónia

A diakóniai szolgálat alapja az igei elhívás:
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám... Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,35–36; 40)
Ma a Magyarországi Református Egyház a diakónia alatt a Krisztus egyházának az ember testi szenvedéseinek enyhítésére, az elesettek segítésére irányuló, szolgáló magatartást, igyekezetet érti.

Céljaink között van az idős, segítségre szoruló testvérek felkarolása, a szükségben lévők terheinek felismerése, enyhítése.