Házasságkötés-Jegyesoktatás

Ha házasodni készülnek, kérjük jelezzék minél hamarabb szándékukat lelkipásztorunknál!

A házasulandó pároknak a házasságkötés előtt jegyes oktatást tartunk, amin közösen végiggondoljuk, hogy mitől más az egyházi esküvő, mint a polgári, illetve mit is jelent valójában az az eskü, amit majd Isten színe előtt kell elmondani.

Esküvőt egyházi ünnepnapokon – és különösen is Nagypénteken – nem tartunk.

Házassági fogadalomtétel:

Én ………. (név) esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy  ……….. (jövendőbeli neve), akinek most Isten színe előtt kezét fogom szeretem.  Szeretetből veszem el Őt (menyasszony esetében: Szeretetből megyek hozzá) Isten törvénye szerint feleségül.  Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek és őt sem egészségen, sem betegségben, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig, vagy holtáig hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője ( menyasszony esetében: hűséges segítőtársa) leszek. Isten engem úgy segítsen!